Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013

#Blogoscars 2013 - Σενάριο (by @JohnTikis)

-You know what? You're a little cunt.
-You're a big cunt.
Τα καλύτερα σενάρια της χρονιάς, σύμφωνα με τον @JohnTikis.

01 Margaret
02 Take This Waltz
03 Amour
04 L' Apollonide
05 Berberian Sound Studio
06 Moonrise Kingdom
07 Wreck-it Ralph
08 Seven Psychopaths
09 Damsels in Distress
10 Sound Of my Voice

Honourable mention (γαμώ τους κανόνες σας): An oversimplification of her beauty.

1 σχόλιο:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...